Mikrodenetleyici Programının Çalıştırılma Hızında Kristal Frekansının Etkisi

PIC16F877A ile gerçekleştirilen deneyde 20Mhz ve 12Mhz frekanslarındaki kristaller sırayla denenmiştir.


Kristal frekansındaki değişimin programın çalıştırılma hızına olan etkisini, ötücünün ses çıkarma periyodundaki değişimden fark edebilirsiniz.

“Mikrodenetleyici Programının Çalıştırılma Hızında Kristal Frekansının Etkisi” için 2 yanıt

Bir Cevap Yazın